גלויה אין עוד אחת כמוך עם צמיד

גלויה אין עוד אחת כמוך עם צמיד