מארז אביא לך אבנים מהירח

מארז אביא לך אבנים מהירח