שרשרת הלב שבוי בעזה חרוזים צהובים

שרשרת הלב שבוי בעזה חרוזים צהובים