שרשרת ציפוי זהב אין לי ארץ אחרת

שרשרת ציפוי זהב אין לי ארץ אחרת