גלויה כאן נולדתי עם סוכרית תרנגול

גלויה כאן נולדתי עם סוכרית תרנגול