Genesis – מבשם לבית בהשראת

תיאור המוצר:

הניחוח
Genesis – ניחוח שפותח בהשראת מלון בראשית, ניחוח מדברי קסום ומלטף של חופשה מרגיעה בנוף הבראשיתי שמצית את הדמיון.

מחיר: 45